preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trnjanska Zagreb

 > Škola  > Natječaji
Otvoreni natječaji

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

Autor: ANĐA MARINKOVIĆ, 7. 11. 2019. 14:12

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17. i 68/18.), Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.) Osnovna škola Trnjanska, Zagreb, Trnjanska cesta 99, objavljuje dana 7. studenoga 2019. godine

 

                                               N A T J E Č A J

                                       za popunu radnih mjesta

 

  • UČITELJ/ ICA  TEHNIČKE KULTURE - na neodređeno, nepuno radno vrijeme(11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) 1 - izvršitelj  (m/ž)
  • UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE - na određeno i nepuno radno vrijeme (19 sati ukupnog tjednog radnog vremena) - 1 izvršitelj  (m/ž)

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/86, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13  , 152/14 , 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br.6/19).

 Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti su:

  • vlastoručno potpisana prijava
  • životopis
  • diploma odnosno dokaz o  stečenoj  stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak  glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od osam dana od dana objave natječaja.
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se  u neovjerenoj  preslici. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su pozvati se na to pravo u prijavi natječaja i priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te imaju prednost u odnosu na ostale  kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koje suglasnost daje Gradski ured.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i koji ispunjavaju uvjete  natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje .Termin, mjesto i način održavanja procjene u Školi objavit će se na mrežnoj stranici škole www.os-trnjanska-zg.skole.hr

Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Prijave na natječaj s dokumentacijom treba dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja  neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola Trnjanska, Zagreb, Trnjanska cesta 99 s naznakom „za natječaj“ .

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Obavijest o rezultatima natječaja  bit će objavljena u zakonskom roku  putem mrežne stranice škole www.os-trnjanska-zg.skole.hr 

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 11. 2016.

Ukupno: 94631
Ovaj mjesec: 1178
Ovaj tjedan: 321
Danas: 16
Anketa
Uz Savu najviše volim...
Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
CMS za škole logo
Osnovna škola Trnjanska Zagreb / Trnjanska cesta 99, HR-10000 Zagreb / os-trnjanska-zg.skole.hr / ured@os-trnjanska-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju