©minka¹ li se za ¹kolu?
Mislim da to nije potrebno 61,5%
 
Svaki dan se ¹minkam 19,2%
 
Ponekad se malo na¹minkam 19,2%
 
Ukupno glasova: 26
Zatvori prozor